Aktuálne oznamy

Nočné saunovanie "Wellness večer" prebieha len v zimnej sezóne - od septembra do konca apríla. 

iné:

  • Letné otváracie hodiny: denne od 17:00 do 22:00 hod.


    Vážení návštevníci,

    Veľmi nás to mrzí, ale vzhľadom k tomu, že nám dodávateľ elektrickej energie s platnosťou od 1. januára 2019 zvyšuje cenu energie o viac ako 100%,  sme nútení, aj keď veľmi neradi, pristúpiť od 1. januára 2019 k zvýšeniu cien vstupného do SAI Wellness Senec. Naše ceny sme sa snažili udržať na rovnakej úrovni od r. 2013, teda posledných 5 rokov sme ceny vstupného aj napriek stúpajúcim mzdovým a prevádzkovým nákladom nezvyšovali. 

    Veríme, že nám aj napriek tomu zachováte Vašu priazeň.
    Ďakujeme za pochopenie.